Aprovació inicial del projecte

Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del Pla Urbanístic Sector SUD-01 sector tramuntana de Palau de Santa Eulàlia