Castell dels Ardiaques

Situat a Palau de Sardiaca, actualment està en estat ruinós.