Mas Reig o Can Gelada

Conserva uns plafons de rajoles del segle XVIII.