Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Palau de Sta. Eulàlia fins a:

Població     

Figueres

Girona

Perpinyà

Distància

13,3 Km

33,3 Km

70,6 Km