Pressupost 2022

PRESSUPOST 2022

Resum per capítols


Resum per partides


El pressupost del 2022 inclou:

  • Informe d’avaluació del pressupost
  • Informe econòmic-financer
  • Bases d’execució del pressupost
  • Certificacions de préstec concertats, ordenances fiscals en vigor i padró d’habitants
  • Annex del personal de l’entitat
  • Annex de les inversions previstes
  • Detall del pressupost d’ingressos
  • Detall del pressupost de despeses