Anualitat 2018

PAVIMENTACIÓ DEL CARRER TRAMUNTANA

PSE


DESPESA CORRENT “MANTENIMENT ENLLUMENAT”

despesa corrent


MANTENIMENT DE CAMINS

CAMINS


MILLORES A LES ESTACIONS DEPURADORES 2 I 3 D’AIGÜES RESIDUALS

pse


NOVES TEGNOLOGIES

pse


FORMACIÓ DE DOS REDUCTORS DE VELOCITAT

RETOL PUBLICITAT REDUCTORS 12092018-converted