Anualitat 2020

Canvi enllumenat actual a LED


Condicionament habitatge situat al C/Nou, 7


Pla Local d’Habitatge


Procés de participació ciutadana del Pla Local d’Habitatge Simplificat de Palau de Santa Eulàlia


Actuacions en camins


Instal·lació de fotovoltàica per autoconsum


Reparació i manteniment de diferents camins rurals després del temporal Glòria en el terme municipal


Manteniment ordinari consultori local


Noves tecnologies


Adquisició de gronxadors pel parc infantil

gronxadors