Anualitat 2021

Projecte de millora de la Plaça de l’1 d’octubre de 2017


Obres adequació edificis: ajuntament, escola i dispensari mèdic


Fondos Pacto de Estado 2021 – Contra la violencia de género


Projecte de Millora de la Plaça de l’1 d’Octubre de 2017


Despeses corrents del consultori local


Pressupostos Participatius de Palau de Santa Eulàlia


Subvencions per a estudis, plans, programes i projectes locals, any 2021


Actuacions en camins


Despeses culturals


Millora de l’envolupant de l’edifici municipal de Palau de Santa Eulàlia


Mosquit tigre i rosegadors


Festival FASTT


Rehabilitació del cementiri municipal, fase 1


Inversió al consultori local


Noves tecnologies


Servei de comptabilitat i gestió energètica i punt d’informació energètica