Anualitat 2023

Promoure Lluita contra el control de plagues urbanes. 2022-2023

 

Promoure la garantia de drets reconeguts en la DUDH- Millora condicions i estils de vida. 2022-2023


Promoure la garantia de drets reconeguts en la DUDH – Activitats esportives extraescolars. 2022-2023


Comptabilitat energètica anualitats 2022 i 2023


Despeses d’inversió al consultori local


Revisió i reparacions de les 3 depuradores de sanejament municipal


Actuació: Inversió 3 – Xarxa rec pista poliesportiva


Projecte de millora Pl. 1 d’Octubre


Noves tecnologies


Finançament de les ZER i escoles municipals, curs 2022 – 2023