Anualitat 2023

Finançament de les ZER i escoles municipals, curs 2022 – 2023