Anualitat 2023

Despeses corrents del consultori local


Implantació de les dependències municipals, consultori i reparació de camins


Millora del cementiri de Palau de Santa Eulàlia


Despeses culturals


Subvenció per al sosteniment del lloc de treball de secretaria intervenció


Actuacions en camins


Maximitzar l’eficiència energètica dels edificis municipals


Pacte d’Estat contra la violència de gènere


Promoure Lluita contra el control de plagues urbanes. 2022-2023

 

Promoure la garantia de drets reconeguts en la DUDH- Millora condicions i estils de vida. 2022-2023


Promoure la garantia de drets reconeguts en la DUDH – Activitats esportives extraescolars. 2022-2023


Comptabilitat energètica anualitats 2022 i 2023


Despeses d’inversió al consultori local


Revisió i reparacions de les 3 depuradores de sanejament municipal


Actuació: Inversió 3 – Xarxa rec pista poliesportiva


Projecte de millora Pl. 1 d’Octubre


Noves tecnologies


Finançament de les ZER i escoles municipals, curs 2022 – 2023