Anualitat 2017

MILLORA DE L’EQUIPAMENT INFORMÀTIC MUNICIPAL

RETOL PUBLICITAT 15112017


DESPESA CORRENT “ENLLUMENAT PÚBLIC”

RETOL PUBLICITAT DESPESES CORRENTS 15112017


SEGA DE MARGES

RETOL PUBLICITAT 15112017


DESPESA CORRENT “MANTENIMENT DEPURADORES D’AIGUA”

RETOL PUBLICITAT DESPESES CORRENTS DEPURADORA 15112017