Seguretat i sanitat

Seguretat

Servei / Companyia

BOMBERS

EMERGÈNCIES

GUÀRDIA CIVIL (a Girona)

POLICIA MOSSOS D’ESQUADRA

POLICIA NACIONAL

PROTECCIÓ CIVIL

Telèfon

085

112

972 208 650

088

091

972 418 655

Sanitat

Servei / Companyia

CONSULTORI MÈDIC LOCAL

CAP DE BÀSCARA – Metge de Guàrdia

ASSISTENT SOCIAL

AMBULÀNCIES

SANITAT RESPON

CREU ROJA

HOSPITAL COMARCAL – Figueres

CLÍNICA DE LA SANTA CREU – Figueres

Telèfon

972 568 078

972 560 628

972 503 088

061

902 111 444

972 222 222

972 501 400

972 503 650

Altres

Servei / Companyia

INFORMACIÓ 24H CARRETERES

TARGETA AMERICAN EXPRESS

VISA, MASTERCARD, EUROCARD

XARXA 4B

Telèfon

972 200 131

915 720 320

915 196 000

902 114 400