Equip de govern

Sr. Xavier Baldrich Fàbrega

Alcalde

Àrees: Alcaldia, Urbanisme, Educació, Salut, Seguretat i Protecció Civil


Sr. Arnald Vidal Bargues

1r tinent d’Alcalde

Àrees: Economia i Hisenda, Medi Ambient i Serveis Municipals


Sra. Núria Ros Turà

2n tinent d’Alcalde

Àrees: Acció comunitària, Cultura i Festes