Equip de govern

Xavier Camps i Comas.

  • Alcaldia, regidor d’Urbanisme, Cultura i Ensenyament.

Regidor/a pendent de prendre possessió.


Deli Saavedra Bendito.

  • Regidor de Medi Ambient.