La nostra escola

L’escola de Palau de Santa Eulàlia és una petita comunitat d’aprenents on mestres, alumnes i famílies creixem com a persones i comunitat.

És una escola petita i de poble, que forma part d’una agrupació d’escoles rurals de la comarca, concretament de la ZER Empordà.

El projecte educatiu de l’escola es basa en tres pilars fonamentals per donar als nostres infants les habilitats i competències necessàries per comprendre i participar en la nostra societat. Com a mestres ens situem dins la pràctica reflexiva per tal de caminar cap aquests tres objectius pedagògics.

El primer dels pilars educatius és centrar el nostre projecte en afavorir i teixir estratègies comunicatives. Partint de la construcció d’una expressió oral acurada i rica durant les primeres etapes educatives. Proposant microespais de joc on els infants desenvolupen històries, narracions, raons, contes… i ampliïn les seves habilitats de vocabulari, expressió… D’aquesta manera, a la comunitat dels grans, encaminant als alumnes a continuar creixent en el seu discurs incidint amb les justificacions, raons, versions, sensibilitats… dels successos de la nostra societat, escollint projectes de treball que ens situen en temes rellevants del OCDE i presentant als alumnes petits itineraris segons les seves necessitats.

El segon pilar fa referència en afinar la mirada cap a nosaltres mateixos i cap als altres. Amb projectes com el Mirades volem incidir en construir valors compartits entre els membres de l’escola. A partir de propostes com cercles, descobriment d’artistes i la reflexió d’aspectes sobre la pròpia mirada, la mirada cap als altres i la mirada cap al tipus de societat que tenim i la que somiem.

Finalment, el tercer objectiu que ens proposem és ser escola de poble i pel poble. Caminar cap a l’educació 360º i afavorir una xarxa de relacions entre l’escola i els agents educatius de la comunitat. On entre tots i totes treballem per afavorir el creixement dels nostres infants.