Palau de Santa Eulàlia prohibeix els glifossats

L’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia ha decidit prohibir la utilització de glifossats i altres herbicides en la pràctica de la jardineria. A partir d’ara, els serveis municipals no empraran cap d’aquests productes. Recentment, la OMS (Organització Mundial de la Salut) ha classificat el glifossat com a probablement cancerigen pels humans. El glifossat i altres plaguicides persisteixen en el medi durant molt de temps, són responsables de la mort de la fauna aquàtica i responsables de la desaparició de les abelles.

Esperem que altres municipis decideixin fer el mateix pas, que repercutirà ben segur en la millora del medi ambient i de la nostra salut.