Comunitat Local d’Energia

Comunitat Local d’Energia de Palau de Santa Eulàlia.

Les comunitats locals d’energia (CLE) són organitzacions que permeten que els ciutadans, les empreses i les autoritats locals s’uneixin per a promoure projectes en l’àmbit energètic. 

Les CLE faciliten el pas d’un model energètic centrat en l’explotació de combustibles fòssils a un nou model sostenible, distribuït, participat, democràtic, social i solidari.