Un municipi de conreus i boscos

El mosaic agroforestal de Palau de Santa Eulàlia, conté espais tan bonics com el paratge de Vall Llobera