Pla Anual de Control Financer

Pla Anual de Control Financer de l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia, de règim de control simplificat, per a l’exercici 2024.