Consulta pública prèvia Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables

El Govern ha obert la consulta pública prèvia del Pla territorial sectorial per a la implantació d’energies renovables a Catalunya (PLATER) en el portal «Participa».

1️⃣ Quin és l’objectiu del Pla territorial?

Ordenar els projectes d’energies renovables en el territori.
 
2️⃣ Quins són els objectius de la consulta?
  •  Conèixer la teva opinió respecte a l’elaboració i aplicació, d’un instrument que asseguri l’encaix territorial de les energies renovables en el territori, especialment de l’energia eòlica terrestre i l’energia solar fotovoltaica instal·lada a terra.
  • Recollir la teva opinió sobre qualsevol altre aspecte que es consideri oportú modificar o afegir respecte el marc normatiu actual en els àmbits urbanístic, ambiental, paisatgístic, etc., per assegurar una implantació efectiva i adequada de les energies renovables en el territori.
3️⃣ Què puc proposar?
 
Diferents criteris a tenir en compte per a les ubicacions dels projectes: zones aptes i no aptes, afectació de flora i fauna, espècies amenaçades, afectació a patrimoni cultural, espais agraris, espais protegits, connectivitat ecològica, riscos naturals, soterrament de les línies…
 
 
4️⃣ Qui pot participar?
 
El conjunt de la ciutadania i organitzacions (associacions empresarials i ecologistes)
 
5️⃣ On puc participar?
 
6️⃣ Fins quan puc participar?
 
Fins al 4 de Juny