Pressupostos participatius 2022-2023


L’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia inicia una prova pilot de pressupostos participatius per decidir en què invertir 20.000 euros del pressupost d’inversió municipal dels anys 2022 i 2023.

Per a l’organització i seguiment del procés i dels projectes que es desprenguin del Pressupost Participatiu s’ha constituït un Grup Motor format per veïns i veïnes del poble.

Pots consultar la Guia dels pressupostos participatius de Palau de Santa Eulàlia 

1. Presentació de propostes

 • (del 16 de juliol al 8 d’agost)

Qui pot presentar propostes?

Totes les persones que viuen o tenen alguna relació amb Palau de Santa Eulàlia, sense límit d’edat. Es pot presentar individualment, en grup, amb una associació o col·lectiu, amb la família, etc.


Com puc presentar les propostes?

 • Omplint el formulari 
 • Descarregant el díptic i presentant-lo a l’Ajuntament.
 • Participant a la reunió veïnal del dia 16 de juliol a les 19h.
 • Participant a les trobades que s’organitzaran la segona quinzena de juliol.

Què es pot proposar?

Perquè la proposta sigui acceptada ha de complir els següents criteris:

 • Ser considerada una inversió d’interès públic. Tot allò que es pugui construir i adquirir i que sigui perdurable en el temps. *
 • No superar els 20.000 euros.
 • Ser de competència municipal.
 • Respectar el marc jurídic i legal i no contradir els plans municipals aprovats.
 • Ser tècnicament
 • Donar resposta a una necessitat del poble i no respondre a interessos personals i particulars.
 • Han de ser respectuoses amb els criteris d’inclusió, igualtat de gènere, equitat i sostenibilitat.

* Què és una inversió? Una inversió és allò que l’Ajuntament pot construir o adquirir i que la seva duració prevista és superior a un any. Per tant, es consideren inversions: La creació de noves infraestructures o reposició de les existents (urbanització, mobiliari urbà, enllumenat, parcs, jardins i zones verdes, adequació de solars, fonts, remodelació de voreres o asfaltat, senyalística vial …); l’adquisició o reposició de vehicles; l’adquisició d’aplicacions informàtiques i propietat intel·lectual. 

En canvi, no es consideren inversions: Les despeses per a la contractació de personal; la prestació de serveis o realització d’activitats, per exemple, l’organització d’esdeveniments (festes populars, jornades, fires, debats,…), les campanyes educatives o de sensibilització, les exposicions i intervencions urbanes artístiques o socials efímeres, les enquestes o estudis, o la dinamització de teixit associatiu, veïnal, educatiu, esportiu; el manteniment d’infraestructures i equipaments; la concessió de subvencions, ajuts o altres tipus d’assistència econòmica; la reforma d’espais o equipaments que no siguin de titularitat municipal. 


2. Valoració tècnica i debat ciutadà

(Setembre)

El Grup Motor amb el suport dels serveis tècnics del Consell Comarcal analitzarà les propostes i valorarà quines són viables i quines no, a partir dels criteris prèviament establerts.

Posteriorment se celebrarà una assemblea oberta per debatre, agrupar i seleccionar les propostes que finalment es portaran a votació.

Propostes presentades (Notícia)


3. Votació

(Octubre)

Qui podrà votar? Les persones majors de 16 anys (o que els compleixin el 2021) empadronades a Palau de Santa Eulàlia.

Com es podrà votar? La votació serà presencial a l’urna que es trobarà a l’Ajuntament. Per a poder votar caldrà mostrar un document acreditatiu amb una fotografia i omplir la butlleta de votació.


4. Execució de projectes

(2022-2023)

S’executaran aquelles que hagin tingut un màxim de puntuació fins a arribar als 20.000 euros.

En el cas que hi hagués una partida econòmica sobrant, serà el Grup Motor format per veïns i veïnes del poble qui decidirà com gestionar-ho (si es destina per complementar les propostes guanyadores o a una altra proposta del llistat per ordre de prioritat i que sigui viable per import).


5. Resultats de la votació dels Pressupostos Participatius Palau de Santa Eulàlia 2022-2023

(desembre)

Dissabte 4 de desembre va finalitzar el termini per votar les propostes dels Pressupostos Participatius 2022-2023. Un cop fet el recompte de vots, els resultats són els següents:

Projectes:
1.- Zona d’ombra davant el local social. Pressupost 4.500,00€. Ha rebut 21 vots.
2.- Equipar el local social com espai de trobada per joves. Pressupost 2.000,00€. Ha rebut 17 vots.
3.- Reduir la velocitat al carrer Garrigàs mitjançant la col·locació de jardineres. Pressupost 4.000,00€. Ha rebut 12 vots.
4.- Enllumenat públic solar. Pressupost 5.400,00€. Ha rebut 9 vots.
5.- Compostador comunitari. Pressupost 3.000,00€. Ha rebut 5 vots.
6.- Reposició d’arbrat. Pressupost 2.500,00€. Ha rebut 4 vots.
7.- Cistelles de minibàsquet a la pista. Pressupost 3.000,00€. Ha rebut 4 vots.
8.- Elements de gimnàstica i calistènia. Pressupost 4.500,00€. Ha rebut 1 vot.
9.- Asfaltatge de camí. Pressupost 15.000,00€. Ha rebut 0 vots.

En total han votat 25 persones (majors de 16 anys empadronades al municipi, o que complien els 16 anys el 2021).

Properament els serveis tècnics municipals revisaran els pressupostos dels projectes més votats i se celebrarà una reunió oberta per informar i planificar l’execució dels projectes escollits. Els projectes més votats s’executaran al llarg del 2022 i 2023.

Els Pressupostos Participatius estan dotats en 20.000,00€ del capítol d’inversions del pressupost municipal (10.000,00€ del pressupost municipal de l’any 2022 i 10.000,00€ de l’any 2023).


Documents