Procés participatiu sobre la tanca situada al camí del comuns que dona accés a les Indies, maig 2021