Adequació del camí de Palau i senyalització del patrimoni cultural, setembre 2020