Projecte de rehabilitació del cementiri de Palau de Santa Eulàlia (Fase I), setembre 2020