Edictes BOP

Exercici: 2024 Bop: 32-0 Edicte: 1095 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació definitiva de la modificació del projecte d'adequació del camí de Palau i senyalització del patrimoni cultural dels nuclis de Palau i Santa Eulàlia
Exercici: 2024 Bop: 32-0 Edicte: 1088 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 6 del POUM de Palau de Santa Eulàlia
Exercici: 2024 Bop: 31-0 Edicte: 1165 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats per l'expropiació forçosa del cami de Palau
Exercici: 2024 Bop: 31-0 Edicte: 1160 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació inicial de l'annex al projecte de "modificació del projecte d'adequació del camí de Palau i senyalització del patrimoni cultural dels nuclis de Palau i Santa Eulàlia"
Exercici: 2023 Bop: 248-0 Edicte: 11420 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2024 i següents
Exercici: 2023 Bop: 218-0 Edicte: 9627 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació provisional de la modificació d'ordenances per a l'exercici de 2024
Exercici: 2023 Bop: 216-0 Edicte: 9495 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació del padró de la taxa d'aigua corresponent al 3r. trimestre de 2023
Exercici: 2023 Bop: 166-0 Edicte: 7320 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Delegació temporal de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2023 Bop: 158-0 Edicte: 7161 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Inici de l'expedient de trasllat de restes dels nínxols del bloc 1 del cementiri municipal de Palau de Santa Eulàlia
Exercici: 2023 Bop: 156-0 Edicte: 6898 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Nomenament de tinents d'alcalde