Edictes BOP

Exercici: 2023 Bop: 166-0 Edicte: 7320 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Delegació temporal de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2023 Bop: 158-0 Edicte: 7161 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Inici de l'expedient de trasllat de restes dels nínxols del bloc 1 del cementiri municipal de Palau de Santa Eulàlia
Exercici: 2023 Bop: 156-0 Edicte: 6898 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2023 Bop: 156-0 Edicte: 6897 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Delegació general d'atribucions de l'alcalde a regidors i regidores
Exercici: 2023 Bop: 155-0 Edicte: 6860 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Composició de la Comissió Especial de Comptes
Exercici: 2023 Bop: 155-0 Edicte: 6859 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple
Exercici: 2023 Bop: 152-0 Edicte: 6701 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Establiment de retribucions als membres de la corporació
Exercici: 2023 Bop: 152-0 Edicte: 6621 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació del padró de la taxa d'aigua corresponent al 2n trimestre de 2023
Exercici: 2023 Bop: 116-0 Edicte: 5003 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació provisional de l'esborrany del conveni d'acord de col·laboració per al foment de la recollida, tractament social i reutilització de roba usada
Exercici: 2023 Bop: 115-0 Edicte: 4910 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Aprovació del padró de la taxa d'aigua corresponent al 1r trimestre de 2023