Informació al contribuent

Informació al contribuent

Llocs, horaris i sistemes de pagament

Calendari Fiscal 2022

TRIBUT PERIODE COBRANÇA ENTITAT GESTORA
IVTM 15 de març al 15 de maig XALOC
IBI URBANA 1 de juny al 31 de juliol XALOC
IBI RÚSTICA 1 de juny al 31 de juliol XALOC
IAE 1 de setembre al 31 d’octubre XALOC
TAXA VIVENDA 1 de setembre al 31 d’octubre XALOC
TAXA CEMENTIRI 1 de setembre al 31 d’octubre XALOC
AIGUA POTABLE Trimestral PRODAISA

 Tributs gestionats per XALOC

Durant el període de pagament voluntari, si no teniu domiciliats els vostres tributs, rebreu un tríptic amb el qual podreu pagar-los o domiciliar-los.

Per a qualsevol consulta o informació us podeu posar en contacte amb XALOC, personalment o per telèfon, a la següent oficina:

XALOC – Figueres

Oficina de l’Alt Empordà

C/ Nou, 169 – 17600 Figueres Telèfon: 972 50 13 65

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00

Taxes gestionades per PRODAISA

Proveïments d’Aigua, SA

C/ Astúries, 9

17003 GIRONA

Tel. 972202078