Informació al contribuent

Informació al contribuent

Llocs, horaris i sistemes de pagament

Calendari Fiscal

TRIBUT PERIODE COBRANÇA ENTITAT GESTORA
IVTM 15 de març al 15 de maig XALOC
IBI URBANA 1 de juny al 31 de juliol XALOC
IBI RÚSTICA 1 de juny al 31 de juliol XALOC
IAE 1 de setembre al 31 d’octubre XALOC
TAXA VIVENDA 1 de setembre al 31 d’octubre XALOC
TAXA CEMENTIRI 1 de setembre al 31 d’octubre XALOC
AIGUA POTABLE Trimestral PRODAISA
 • Tributs gestionats per XALOC

  Durant el període de pagament voluntari, si no teniu domiciliats els vostres tributs, rebreu un tríptic amb el qual podreu pagar-los o domiciliar-los.

  Per a qualsevol consulta o informació us podeu posar en contacte amb XALOC, personalment o per telèfon, a la següent oficina:

  XALOC – Figueres

  Oficina de l’Alt Empordà

  C/ Nou, 169 – 17600 Figueres Telèfon: 972 501 365

  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00

 • Taxes gestionades per PRODAISA

  Proveïments d’Aigua, SA

  C/ Astúries, 9

  17003 GIRONA

  Tel. 972 202 078